Core - (Discontinued)

To nasza najbardziej uniwersalna seria głośników instalacyjnych zawierająca szeroką gamę produktów zaspakajających wiele specyficznych potrzeb.